Limon Ağacı Yaratıcı Yazarlık Atölye Çalışmalarımız

Limon Ağacı Çocuk Danışma Merkezi faaliyetleri kapsamında, danışmanlık için yönlendirilen çocukların arasından istekli olanlara yönelik, ailelerinden de gerekli izinler alınmak şartıyla, atölye çalışmalarına katılmaları sağlanmıştır. Amaç çocukların kendilerini ifade edebildikleri, bilinç dışındaki öfke ve saldırganlık dürtülerinin sağlıklı bir ortamda aktarım bulmasıdır.

Böylece sanatın psikolojik iyileştirici gücünün kullanımıyla çocukların, kişiler arası etkileşimlerini desteklemek, kendilik farkındalıklarını arttırmak ve olumsuz duygularının aktarım aracılığıyla rehabilite edilmesine katkı sağlanacaktır. Ayrıca çocuklar diğer çocuklarla sanatsal faaliyetlerde bulunarak, onlarla olan bağlarının gelişmesine yardımcı olunacaktır.

Diğer çocuklarla uyumlu, nitelikli bir şekilde beraber vakit geçirme bilincine de varacaklardır. Kendilerini ifade edebildikleri, bilinç dışındaki öfke ve saldırganlık dürtülerinin ebeveynlerinin yanında sağlıklı bir

ortama aktarmaları sağlanacaktır.

Burada amaçlanan çocukların yaşam doyumlarının artması sağlıklı bir psikososyal gelişim sürecini yakalamalarıdır.

Her bir atölyede 1. Grup için 24 saat 2.grup için 24 saat olmak üzere toplamda 48 saatlik eğit

im süreci devam etmektedir.

Bu kapsamda; Yaratıcı yazarlık, Yaratıcı drama, Resim, Karikatür, Origami atölye faaliyetlerinin çalışmaları başlamıştır.

Yaratıcı Yazarlık Atölye Çalışmalarımıza Genel Bakış

Yaratıcı Yazarlık, her soruya farklı bir yanıt arama alışkanlığı edinme ve yeni yollar kesfetmektir.

Bu yetenek kazandırılırken esas alınan slogan; DÜŞÜN, ORGANİZE ET, YAZ, OKUYUP DEĞERLENDİR, YENİDEN YAZ’ dır.

Yaratıcı Yazmada çalışmalarımız sadece beyin ve eli kullanmak değil, beş duyu organımızı da yazıya katarak ilerleme kaydetmektir.

Yapmaya çalışacağımız, yazma isteğini teşvik etmek ve olaylara daha önce bakmadığı bir yerden bakabilmelerini sağlamak ve sürpriz sonuçlar çıkarabilmektir.

SEMA MEÇ

Limon Ağacı Yaratıcı Yazarlık Eğitmeni

 

Limon Ağacı Resim Atölye Çalışmalarımız

Limon Ağacı Çocuk Danışma Merkezi faaliyetleri kapsamında, danışmanlık için yönlendirilen çocukların arasından istekli olanlara yönelik, ailelerinden de gerekli izinler alınmak şartıyla, atölye çalışmalarına katılmaları sağlanmıştır. Amaç çocukların kendilerini ifade edebildikleri, bilinç dışındaki öfke ve saldırganlık dürtülerinin sağlıklı bir ortamda aktarım bulmasıdır. Böylece sanatın psikolojik iyileştirici gücünün kullanımıyla çocu

kların, kişiler arası etkileşimlerini desteklemek, kendilik farkındalıklarını arttırmak ve olumsuz duygularının aktarım aracılığıyla rehabilite edilmesine katkı sağlanacaktır. Ayrıca çocuklar diğer çocuklarla sanatsal faaliyetlerde bulunarak, onlarla olan bağlarının gelişmesine yardımcı olunacaktır. Diğer çocuklarla uyumlu, nitelikli bir şekilde beraber vakit geçirme bilincine de varacaklardır. Kendilerini ifade edebildikleri, bilinç dışındaki öfke ve saldırganlık dürtülerinin ebeveynlerinin yanında sağlıklı bir

ortama aktarmaları sağlanacaktır.

Burada amaçlanan çocukların yaşam doyumlarının artması sağlıklı bir psikososyal gelişim sürecini yakalamalarıdır.

Her bir atölyede 1. Grup için 24 saat 2.grup için 24 saat olmak üzere toplamda 48 saatlik eğit

im süreci devam etmektedir.

Bu kapsamda; Yaratıcı yazarlık, Yaratıcı drama, Resim, Karikatür, Origami atölye faaliyetlerinin çalışmaları başlamıştır.

  • Limon Ağacında Resim Atölye Çalışmalarımıza Genel Bakış
  • ÖZEL ÇİZGİLER
  • Resim,içimizdeki,duygu ve düşüncelerin gizli çığlıkların estetik çizgiler yoluyla iki boyutlu bir düzlem üzerine yansitilmasidir.
  • Limon ağacı çocuk danışma merkezinde resim atolyesinde eğitim gören özel çocuklarımız,resim derslerinde kendi iç dünyalarinda yaşadıkları duygusal boşluklarını,gizli özlemlerini,mutsuzluklarını,yalnızlıklarını epeyce biriktirip gizemli sanatçılar gibi çizgi ve renklerle kağıda kağida,tuvale,yerlere dişavurumsal darbelerde bulundular ve kendilerini daha rahat,özgür,ve huzurlu hissettiler.
  • Fırça tutan minik elleriyle şu sıralar kurdukları hayalleri farkındalıkla boyayıp iç huzuru yakaladilar..
  • Özge AYDIN
  • Limon Ağacı Resim Atölyesi  Eğitmeni

Limon Ağacı Drama Atölye Çalışmalarımız

Limon Ağacı Çocuk Danışma Merkezi faaliyetleri kapsamında, danışmanlık için yönlendirilen çocukların arasından istekli olanlara yönelik, ailelerinden de gerekli izinler alınmak şartıyla, atölye çalışmalarına katılmaları sağlanmıştır. Amaç çocukların kendilerini ifade edebildikleri, bilinç dışındaki öfke ve saldırganlık dürtülerinin sağlıklı bir ortamda aktarım bulmasıdır. Böylece sanatın psikolojik iyileştirici gücünün kullanımıyla çocukların, kişiler arası etkileşimlerini desteklemek, kendilik farkındalıklarını arttırmak ve olumsuz duygularının aktarım aracılığıyla rehabilite edilmesine katkı sağlanacaktır. Ayrıca çocuklar diğer çocuklarla sanatsal faaliyetlerde bulunarak, onlarla olan bağlarının gelişmesine yardımcı olunacaktır. Diğer çocuklarla uyumlu, nitelikli bir şekilde beraber vakit geçirme bilincine de varacaklardır. Kendilerini ifade edebildikleri, bilinç dışındaki öfke ve saldırganlık dürtülerinin ebeveynlerinin yanında sağlıklı bir

ortama aktarmaları sağlanacaktır.

Burada amaçlanan çocukların yaşam doyumlarının artması sağlıklı bir psikososyal gelişim sürecini yakalamalarıdır.

Her bir atölyede 1. Grup için 24 saat 2.grup için 24 saat olmak üzere toplamda 48 saatlik eğitim süreci devam etmektedir.

Bu kapsamda; Yaratıcı yazarlık, Yaratıcı drama, Resim, Karikatür, Origami atölye faaliyetlerinin çalışmaları başlamıştır.

  • Limon Ağacında Drama Atölye Çalışmalarımıza Genel Bakış:

Limon ağacı projesi kapsamında Yaratıcı Drama Atölyelerimizde rol oyunları, doğaçlamalar ve canlandırmalar yaptık. Kostüm, aksesuar ve farklı teknikler kullanılarak roller ve kişilikler canlandıran küçük oyuncular kendi kurguları ve hikâyeleri içinde farklı dünyalar yarattılar.

Değişik okullardan, faklı yaşam koşullarından gelen küçük hanımlar ve küçük beyler, yine birbirlerinden farklı hayal dünyalarıyla, neler yapabileceklerini ortaya koydular.

Oyun oynamanın bilgisayar, telefon ve sanal ortama sıkıştığı, bireysel eğlencelerin insanı yalnızlaştırdığı, hayal dünyalarının gitgide daha gerçekçi ve somut olmaya doğru ilerlediği bu günlerde kendi yarattığımız dünyadan bir pen

cere açarak yaşamı ve geleceği şekillendiriyoruz. Oyunlar, doğaçlamalar, rol oyunları ve farklı tekniklerle hayatta karşılaşabileceğimiz problemleri bir oyun alanında yeniden kurgulayarak kendi çözümlerimizi ortaya koyuyoruz.

Oyun oynama eylemi yaratıcılığı artırmanın yanında, birlikte vakit geçirme ve kolektif çalışma becerilerini de geliştirmektedir.

Yaratıcı Drama etkinlikleri katılımcıların birbirine güveni, empati kurmaları, birlikte çalışabilmeleri ve birlikte uyum içinde ortak bir yaratım alanı oluşturmaları üzerinedir.

Bu da yaratıcı dramanın, bireyin kendi kişisel yaratıcılığını ortaya çıkarmanın yanında, toplulukla birlikte hareket etme, toplumun farklı

kesimlerinden gelen insanlarla ,farklı fikirlere saygı göstererek ortak bir dil yaratma ve sosyal yaşantıya uyum sağlamadaki geliştiriciliğini ortaya koyar.
Biz de geleceğin yetişkinleriyle, limon ağacı projesi kapsamında yaratıcı drama atölyelerimizle birinden farklı etkinliklerimizle eğlenerek öğrenmeye deva
m ediyoruz.

Erhan KORKMAZ

Drama Eğitmeni

Limon Ağacı Origami Atölye Çalışmalarımız

 Limon Ağacı Çocuk Danışma Merkezi faaliyetleri kapsamında, danışmanlık için yönlendirilen çocukların arasından istekli olanlara yönelik, ailelerinden de gerekli izinler alınmak şartıyla, atölye çalışmalarına katılmaları sağlanmıştır.
Amaç çocukların kendilerini ifade edebildikleri, bilinç dışındaki öfke ve saldırganlık dürtülerinin sağlıklı bir ortamda aktarım bulmasıdır. Böylece sanatın psikolojik iyileştirici gücünün kullanımıyla çocukların, kişiler arası etkileşimlerini desteklemek, kendilik farkındalıklarını arttırmak ve olumsuz duygularının aktarım aracılığıyla rehabilite edilmesine katkı sağlanacaktır.
Ayrıca çocuklar diğer çocuklarla sanatsal faaliyetlerde bulunarak, onlarla olan bağlarının gelişmesine yardımcı olunacaktır. Diğer çocuklarla uyumlu, nitelikli bir şekilde beraber vakit geçirme bilincine de varacaklardır. Kendilerini ifade edebildikleri, bilinç dışındaki öfke ve saldırganlık dürtülerinin ebeveynlerinin yanında sağlıklı bir ortama aktarmaları sağlanacaktır. Burada amaçlanan çocukların yaşam doyumlarının artması sağlıklı bir psikososyal gelişim sürecini yakalamalarıdır.
Her bir atölyede 1. Grup için 24 saat 2.grup için 24 saat olmak üzere toplamda 48 saatlik eğitim süreci devam etmektedir.

Bu kapsamda; Yaratıcı yazarlık, Yaratıcı drama, Resim, Karikatür, Origami atölye faaliyetlerinin çalışmaları başlamıştır.

Origami nedir ve projedeki kazanımları nelerdir? 

Origami, kağıt katlama sanatıdır. Kağıdı ilk icat edenler Çinliler olmasına karşın, gelişimini Japonya’da tamamladığı için; bu sanat dalının adını, Japonlar koymuştur. Ori (katlama), gami (kağıt) kelimelerinin birleşiminden oluşur. Geleneksel kağıt katlama sanatında makas ve yapıştırıcı kullanılmadan, kağıda şekil verilir.

 
Origaminin Kazanımları Nelerdir?
Origami yapan çocukların. el ve parmak kasları ve buna paralel olarak el-göz kordinasyonları gelişir.
Origami çocuk için her şeyden önce bir oyundur. Ancak eğitsel bir işlevi de vardır.
Origamiyle uğraşan çocuklar, sıradan kağıt parçalarını şekillendirerek, hayatın en önemli dinamiklerinden birisi olan dönüşüm olgusunu kolaylıkla içselleştirir.
Dikkat, yoğunlaşma ve sabır kavramlarıyla da tanışırlar.
 
Origami sanatı, çocuklarda estetik algısının gelişmesinde de önemli bir faktördür.
 
Çocuklara diğer insanlarla iletişim kurmayı, gözlemlemeyi, işbirliği yapmayı ve yardımlaşmayıda öğretir.
 
Özellikle küçük çocuklar, yetişkinlere göre daha ben merkezci oldukları için, yardımlaşma duygularının gelişmesi için origami çok uygun bir aktivitedir.
 
Kendisine kâğıdın şeklini nasıl değiştirebileceğine dair sorular soran çocuk, problem çözme yetisini erken yaşta edinir.
 
Duygusal olarak tatmin olma ve etraflarınca kabul edilme gereksinimlerini karşılarlar.
 
Çocuklar origamiyle uğraşırken, sürekli geometrik şekillerle karşılaşırlar.

Origami çocukların şekiller arasındaki ilişkileri kavramalarına yardımcı olur.

Nurten SAĞLAM

Origami Atölyesi Eğitmeni

Karikatür Atölye Çalışmalarımız Başladı.

Limon Ağacı Çocuk Danışma Merkezi faaliyetleri kapsamında, danışmanlık için yönlendirilen çocukların arasından istekli olanlara yönelik, ailelerinden de gerekli izinler alınmak şartıyla, atölye çalışmalarına katılmaları sağlanmıştır. Amaç çocukların kendilerini ifade edebildikleri, bilinç dışındaki öfke ve saldırganlık dürtülerinin sağlıklı bir ortamda aktarım bulmasıdır.

Böylece sanatın psikolojik iyileştirici gücünün kullanımıyla çocukların, kişiler arası etkileşimlerini desteklemek, kendilik farkındalıklarını arttırmak ve olumsuz duygularının aktarım aracılığıyla rehabilite edilmesine katkı sağlanacaktır. Ayrıca çocuklar diğer çocuklarla sanatsal faaliyetlerde bulunarak, onlarla olan bağlarının gelişmesine yardımcı olunacaktır.

Diğer çocuklarla uyumlu, nitelikli bir şekilde beraber vakit geçirme bilincine de varacaklardır. Kendilerini ifade edebildikleri, bilinç dışındaki öfke ve saldırganlık dürtülerinin ebeveynlerinin yanında sağlıklı bir

ortama aktarmaları sağlanacaktır.

Burada amaçlanan çocukların yaşam doyumlarının artması sağlıklı bir psikososyal gelişim sürecini yakalamalarıdır.

Her bir atölyede 1. Grup için 24 saat 2.grup için 24 saat olmak üzere toplamda 48 saatlik eğit

im süreci devam etmektedir.

Bu kapsamda; Yaratıcı yazarlık, Yaratıcı drama, Resim, Karikatür, Origami atölye faaliyetlerinin çalışmaları başlamıştır.

Karikatür Atölyemize 22 Mayıs 2017 itibariyle proje ofisimize gelen öğrencilerimizle başlamış bulunmaktayız.