1.Dış Değerlendirme Toplantımızı Gerçekleştirdik.

Toplantı Tarihi ve No’ su : 24.02.2017/ Dış Değerlendirme Toplantısı-1-
Toplantı Saati : 09.00
Toplantı Yeri : Gülten Özaydın ÇPAL Proje Ofisi

GÜNDEM MADDELERİ

1. Açılış
2. Proje sürecinin değerlendirilmesi
3. Gelinen aşama ve yapılan çalışmalarla ilgili proje ortaklarının bilgilendirilmesi
4. Proje ofisinin incelenmesi ve öneriler
5. Dilek ve temenniler
6. Kapanış.

1.Proje Koordinatörü Gökhan Sencer’in açılış ve gündemi sunmasıyla toplantı başladı.

2.

Aynı zamanda proje koordinatörü Gökhan Sencer proje sürecinin işleyişi ve gelinen aşama ile ilgili proje ekibini ve ortaklarını bilgilendirdi. Proje ofisinin oluşturulmaya başlanması gerekli teknik donanımın sağlanması, İstanbul kalkınma ajansının görünürlük kurallarına uygun olarak gerekli düzenlemelerin yapılması gibi aşamalar ortaklara ve proje paydaşı olan Rehberlik Araştırma Merkezine anlatıldı.

3.Gelinen aşamada faaliyetlerin dış değerlendirme ekibi tarafından incelenmesi için yönetim değerlendirme toplantılarında hazırlanan raporlar proje koordinatörü tarafından sunulmuştur. Küçükçekmece ilçesinde bulunan ilk ve ortaokullarda görev yapan 100 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık yapan personele proje kapsamında çeşitli konularda eğitim verildiği dile getirilmiştir. Proje faaliyetleri kapsamında şu ana kadarki süreçte paroje kapsamında olan okullardan 93 çocuğa toplumla sosyal uyumunu sağlamak ve okul başarısını yükseltmek için psikososyal destek verilmiştir. Uzm. Klinik Psikolog Gökçe Mamati risk grubundaki çocuklarla yapılan görüş

meler sonucunda kazanımların neler olacağı, gelen dönütler ve ailelerin memnuniyetinden bahsetti. Bu kapsamda öğrencilere başlangıçta ön test uygulanmış ve süreçten elde edilen verimin ölçülebilmesi için faaliyetlerin bitiminde son test uygulanacaktır. Aynı zamanda 65 aileye çocukların gelişim dönemleri ile ilgili bilgi vermek ve aile içi iletişimi güçlendirmek amacıyla aile danışmanlık hizmeti verilmiştir. Sosyal Hizmet Uzmanı Yasemin Bilsel İlgün ailelerle yapılan görüşmeler neticesinde ailelerin daha çok çocukların gelişim dönemleri ile ilgili bilgi almak istedikleri ve ailelere bu konuda destek olduğunu belirtmiştir. Gelinen aşamada İstanbul da kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasında ikincil ve üçüncül önleme alanında koordinasyon sağlanarak proje süreci etkili ve verimli hale getirilmiştir.
4.Gülten Özaydın Çok Programlı Anadolu Lisesinde ‘’Limon Ağacı Çocuk Danışma Merkezi Projesi’’ için ayrılan bölümde görüşmelerin yapıldığı odalar ve proje ofisi proje ortakları tarafından incelendi. Yapılan inceleme sonucunda, proje ofisinin gerek ekipman gerekse de fiziki koşulla

rının faaliyetler için uygun olduğu kanaatine varılmıştır. İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz projenin etkili ve verimli sonuçlanması halinde sürdürülebilirliğin sağlanabileceği hususunda görüşlerini bildirmiştir. Aynı zamanda İnsan Sağlığı ve Eğitim Vakfı yönetim kurulu başkanı Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan projenin devam etmesi hususunda gerekli çalışmaların içersinde yer alacaklarını belirtmiştir. Küçükçekmece ilçe milli eğitim şube müdürü Abdulbaki İNCE, Proje kapsamında gerçekleşen faaliyetlerin Küçükçekmece bölgesinde bulunan risk grubundaki öğrencilerin ve ailelerinin ihtiyaçlarını psikososyal anlamda karşılar nitelikte olduğunu ve sürdürülebilir olmasının önem teşkil ettiğini belirtmiştir. Küçükçekmece Rehberlik Araştırma Merkezi müdür yardımcısı İsmail KARATAY Limon Ağacı Çocuk Danışma Projesinin aynı zamanda proje okullarında görev ala

n Rehber öğretmenlerinin de iş yükünü azalttığını ve yapılan çalışmaların daha fazla nitelik kazanmasını sağladığını belirtmiştir.
5.Bir sonraki toplantı tarihi belirlendi ve hem proje ekibi hem de proje ortakları ve paydaşları proje sürecinden maksimum düzeyde verim alınabilmesi için iyi dileklerini sundular.
6.Kapanış

1.Dış Değerlendirme Toplantı Duyurusu.

İstanbul Kalkınma Ajansının (İSTKA) 2016 Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı kapsamında desteklediği, İnsan Sağlığı ve Eğitim Vakfının (İNSEV) yürütücülüğünü yaptığı Küçükçekmece Kaymakamlığı ve Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklığındagerçekleştirilecek olan LİMON AĞACI ÇOCUK DANIŞMA MERKEZİ PROJE 1. Dış değerlendirme Toplantımız 24 Şubat 2017 Salı günü  Gülten Özaydın Çok Programlı Anadolu Lisesinde yapılacaktır.