Projenin Amacı

LİMON AĞACI ÇOCUK DANISMA MERKEZİ
Küçükçekmece’de Öğrenim Gören Çocuklara Psikolojik Danışmanlık ve Rehabilitasyon
Hizmetleri (TR10/16/ÇGE/0017)

PROJENİN AMACI
Projemizin genel amacı, İstanbul’da risk altındaki çocuklara yönelik, rehabilitasyona yönlendirme amaçlı, toplum temelli ikincil ve üçüncül önleme müdahalelerin geliştirilmesi ve uygulanmasına katkı sağlamaktır.
Projenin özel hedefleri ise, Küçükçekmece İlçesinde, ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik
sürdürülebilir ikincil ve üçüncül müdahale yöntemlerinin uygulanacağı LİMON AĞACI ÇOCUK DANIŞMA MERKEZİ isimli bir psikolojik danışmanlık ve rehabilitasyon merkezi oluşturmaktır. Bu merkezde, çocuklara yönelik ikincil ve üçüncül müdahale yöntemlerini uygulayarak ilk/ortaokullarda eğitim gören 300 öğrencinin toplumla sosyal uyumu sağlanacak ve okul başarılarının yükseltilmesine katkı sağlanacaktır. Bu çocukların ebeveynlerine de aynı zamanda sosyal hizmet uzmanı tarafından Aile Danışmanlık Hizmeti sunulacaktır.
Çocuklara yönelik rehabilitasyon amaçlı resim, karikatür, yaratıcı drama, origami ve yaratıcı yazarlık atölye faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Böylece başka çocuklarla kaynaşma ve sosyalleşme ortamı gerçekleştirilecektir.
Ayrıca projemizle birlikte kamu kurumları ile Sivil Toplum Kuruluşları arasında ikincil ve üçüncül önleme alanında işleyen sürdürülebilir bir model oluşacaktır. Kurumlar arası bir diyalog ve koordinasyon gelişecektir.

PROJE MERKEZİ
Faaliyetler İkitelli Gülten Özaydın Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin bir bölümünde oluşturulan LİMON AĞACI ÇOCUK DANIŞMA MERKEZİ’nde yürütülecektir.

PROJE KAPSAMINDAKİ OKULLAR
Penyelüks Hasan Gürel İlkokulu
Şehit Binbaşı Bedir Karabıyık İlkokulu
Munis Faik Ozansoy İlkokulu
Mustafa Eravutmuş Ortaokulu
Munis Faik Ozansoy Ortaokulu
İkitelli Ortaokulu

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR VE PROJENİN İŞLEYİŞİ
Küçükçekmece Kaymakamlığı
Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Küçükçekmece Rehberlik Araştırma Merkezi

Proje kapsamındaki okulların rehber öğretmenlerinin yönlendirdiği çocuklar ve ailelerine klinik psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarınca destek ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.